Služby

Advokátní kancelář Mgr. Jana Drozda dlouhodobě poskytuje komplexní právní služby v širokém spektru a díky kvalitnímu týmu je schopná poskytnout poradenství téměř ve všech právních odvětvích.

Komplexní právní služby

V rámci poskytování generálních právních služeb spolupracuje se soudními znalci, notáři, exekutory, tlumočníky, daňovými experty a zahraničními advokátními kancelářemi. Cílem advokátní kanceláře je poskytování efektivní a rychlé právní pomoci všem svým klientům.

 • právní jednání spojená se založením, přeměnou, převodem, fúzí a likvidací obchodních korporací a družstev
 • sepis obchodních smluv
 • zastupování ve sporech z obchodních smluv a dohod
 • zastupování ve sporech mezi členy obchodních korporací
 • vymáhání pohledávek
 • komplexní právní poradenství obchodní korporaci (pracovní právo, smluvní agenda, duševní vlastnictví, prodej společnosti, akvizice atp.)
 • sepis veškerých typů smluv a dohod včetně inominátních smluv a dohod
 • zastupování fyzických i právnických osob ve všech typech sporů
 • zastupování fyzických i právnických osob v exekučním řízení
 • dědické právo (závěti, dědické dohody, poradenství)
 • rodinné právo (úprava majetkových poměrů, rozvod, úprava rodičovské odpovědnosti)
 • právní servis spojený s investičními a developerskými projekty (akvizice, povolovací fáze, prodej, správa a provoz)
 • sepis prohlášení vlastníka jednotek
 • založení společenství vlastníků jednotek, správa agendy SVJ
 • sepis všech typů smluv o převodu vlastnictví nemovitých věcí, věcná břemena, zástavní smlouvy atp.
 • úschova kupních cen
 • komplexní servis pro realitní kanceláře
 • obhajoba ve všech fázích trestního řízení
 • zastupování poškozených v řízení o náhradu škody (vůči pachatelům i vůči státu)
 • sepis věřitelských i dlužnických insolvenčních návrhů
 • zastoupení v insolvenčním řízení
 • přihlášky pohledávek a spory v insolvenčním řízení
 • návrh na povolení oddlužení
 • GDPR
 • poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů