Ceník

Cena právních služeb je sjednávána individuálně v souladu se zákonem o advokacii a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).

Při sjednání ceny je zohledňována časová náročnost věci a finanční možnosti klienta.

 1. 01

  Hodinová sazba

  Celková odměna se stanoví jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb konkrétnímu klientovi. Jedná se o nefrekventovanější způsob stanovení odměny.

 2. 02

  Úkonová odměna

  Odměna je stanovena podle počtu úkonů právní služby, které byly v konkrétní věci učiněny. Sazba za jeden úkon právní služby je sjednána dohodou nebo odkazem na advokátní tarif.

 3. 03

  Paušální částka za právní službu

  Používá se v případě jednorázových komplexních právních služeb, které vyžadují více různorodých úkonů právní služby (např. rozvod, převod nemovitosti, zrušení a vypořádání spoluvlastnictví atd.). Odměna se stanoví paušální částkou za "vyřízení věci" bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právní služby.

 4. 04

  Podíl na hodnotě věci

  Odměna se stanoví jako procentní podíl na hodnotě věci či jiného předmětu poskytované právní služby.